NTA 7516

NTA 7516: Veilig Mailen in Gezondheidszorg

NTA 7516 is de nieuwe norm omtrent het veilig mailen van gezondheidsinformatie. De norm biedt meer houvast aan ad-hoc berichtverkeer in het kader van Europese privacywetgeving (GDPR/AVG).

Denk hierbij aan veilig mailen en chatten in de zorg, zowel met zorgvragers als professionals onderling.

De norm is ontwikkeld door NEN, in opdracht van het ministerie van VWS en Informatieberaad Zorg. FileCap participeert sinds de start in de ontwikkeling van deze norm.

NTA 7516 Veilig Mailen in Gezondheidszorg

VOOR WIE IS HET?

De NTA 7516 norm is in het leven geroepen als houvast voor zorgverleners en overheidsinstanties. Zowel ambtenaren als zorgverleners werken veel met gevoelige persoongegevens. Het is van groot belang deze gegevens te beschermen volgens AVG privacywetgeving. Deze gebruikers hebben een gecertificeerde communicatiedienst nodig die hen voorziet van optimale bescherming van de uit te wisselen bestanden en berichten.

NTA 7516 CRITERIA EN CERTIFICERING

In deze ontwikkeling stuurt NEN een werkgroep aan die zich over dit vraagstuk buigt. FileCap is een van de communicatiedienstaanbieders die, samen met andere experts uit het werkveld, deelnemen aan deze werkgroep. Samen bespreken ze wat nodig is om veilig mailen in de gezondheidszorg te optimaliseren en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Hieruit volgen voorwaarden voor de NTA 7516 norm.

In de norm staan voorwaarden op het gebied van onder andere:

  • Beschikbaarheid
  • Integriteit
  • Vertrouwelijkheid
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Interoperabiliteit

Met name de interoperabiliteit is hier interessant en gaat hand in hand met gebruiksvriendelijk. Het houdt in dat communicatiediensten eenvoudig samenwerken met andere diensten in de vertrouwde Outlook-omgeving, zonder tussenkomst van omslachtige portalen of trage, onnodige plugins. FileCap heeft in de tussentijdse test bewezen hier reeds aan te voldoen.

Door te voldoen aan alle voorwaarden van deze norm sluiten communicatiediensten naadloos aan op Europese privacywetgeving (GDPR/AVG). Leveranciers van communicatiediensten die aan de norm voldoen kunnen zich na toetsing en certificering een veilig ad-hoc communicatiedienstaanbieder noemen. Het toetsingskader voor deze norm is in ontwikkeling en zal naar verwachting in mei 2020 gereed zijn. Vanaf dat moment kunnen leveranciers van communicatiediensten, waaronder FileCap, zich door een externe auditor laten certificeren voor NTA 7516.

Efficiënt en veilig mailen met FileCap

FileCap zet zich in om aan alle voorwaarden van de norm te voldoen. Door de NTA 7516 certificering weten klanten van FileCap die werkzaam zijn in de zorgsector dat zij op dit vlak voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Hierdoor kunnen zij op een veilige manier gezondheidsinformatie uitwisselen via e-mail, zowel onderling als met zorgvragers. Dit kan zowel in de vertrouwde Outlook omgeving als via het FileCap portal. Hiermee is FileCap  een zeer geschikte oplossing voor zorgverleners.

Meer weten over veilig mailen in de gezondheidszorg? Neem contact met ons op.

Heb je nog steeds een vraag? Kijk dan op onze FAQ's of neem even contact met ons op.
Veelgezochte onderwerpen